POMOZTE
OCHRÁNIT
VODU!

Daniel
Gabryš
OKOLNÍ PŘÍRODA UMÍRÁ.


Jeho příběh V

Gabryšovi už 13 let rekultivují svůj pozemek. Vysazují křoviny i stromy a tvoří systém přirozeně zadržující vodu v půdě. Díky tomu pozorují, jak pozitivní vliv má jejich zahrada i na místní zvířectvo. V okolí ale sledují tendence přesně opačné. Mizející tůňky a potoky, vysychající bažiny, vysušená pole a vyprahlé louky.

V Uhelné sledují, jak příroda ustupuje dopadům těžby.

Kde před 13 lety tekl potok, je teď sucho.

Přímo za okny vidí krajinu českou, polskou i německou. Pozorují, jak hned za hranicí mizí další části lesa, drahocenná půda se mění v těžební plochu a umírají i jinak odolné stromy v okolních lesích. V nenávratnu se pomalu ztrácí i potůček, který tekl jen pár set metrů od Uhelné, když se sem rodina přistěhovala.

Vliv dolu na pohyb vody v krajině

Hloubka a rozloha dolu výrazně ovlivňují okolní ekosystém a koloběh vody v krajině. Způsobuje odtok podzemních vod, vsákáváni povrchových vod a odtok srážek. Podle současného plánu ma být důl prohlouben až na 330 m pod hladinu okolního terénu, což odpovída výšce Eiffelovy věže. Již provedená měření prokázala pokles vody v podzemních kolektorech až o 60 metrů.

První příběh ▶

Co můžete udělat vy?

Podpořte nás finančně

V
Frank Bold Society poskytuje služby těžbou zasaženým občanům, Libereckému kraji i odpovědným úřadům. Finančním darem nám pomůžete prosazovat zájmy všech, které těžba ohrožuje.

Napište ministrovi

V
Pomozte rodinám z dotčených oblastí zase klidně žít, pomozte nám ochránit českou pitnou vodu! Ukažte, že nejste k ničení naší země lhostejní a vyzvěte ministra Richarda Brabce, aby ji ochránil. Napište mu na sociálních sítích nebo na mail richard.brabec@mzp.cz.

Odebírejte novinky o Turówě

V
Dejte nám na sebe e-mail a budeme vás pravidelně informovat o dění kolem těžby v Turówě.

Sdílejte to dál

V
Šiřte příběh dál, sdílejte jej na sociálních sítích a mezi své známé.
#vodanebouhli @RibraRichard #Turow